Claerens Jacobsen erhåller Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj

Postat 20 augusti, 2018.

Traditionsenligt delas Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” ut under ledning av Riksförbundet Svensk Trädgård. Medaljerna delades ut under högtidliga former den 18 augusti.

2018 års trädgårdsmedaljer tilldelas tidigare landskapsarkitekt, universitetslektor och forskare vid SLU Alnarp, Eva Gustavsson Ronneby, landskapsarkitekt och professor emeritus i vegetationsbyggnad vid SLU Alnarp Roland Gustavsson Ronneby, hortonom och verksamhetsledare för E-planta Gunnel Holm Helsingborg, samt plantskoleägare för Billbäcks plantskola Claerens Jacobsen Svärtinge.

Nedan följer en längre presentation av Claerens Jacobsen, VD Billbäcks Plantskola.

Claerens Jacobsen är utbildad trädgårdstekniker på SLU, Alnarp inom anläggning men har sedan 80- talet arbetat som plantskolist på Billbäcks plantskola i Svärtinge utanför Norrköping.

Claerens har där utvecklat Billbäcks Plantskola, främst inriktad på fruktträd och rosor för en begränsad geografisk marknad, till en stor specialiserad trädplantskola med försäljning över hela landet och till grannländerna (främst Norge och Finland). Trädodlingen omfattar idag ca 50 hektar.

Claerens har på ett tydligt sätt visat att det går att producera kvalitetsträd så långt norrut som Norrköping och dessutom med stor lönsamhet, vilket kan utläsas i SCB:s årliga statistik. En viktig del i Claerens framgång som trädproducent är hans nyfikenhet och kunskapstörst på växtmaterial, odling, biologisk markbyggnad/skötsel både inom den egna odlingen och hos köparna/användarna.
Claerens har betytt oerhört mycket för utvecklingen av trädodlingen inom svensk plantskola samt utvecklingen av trädsortimentet inom E-systemet och för odlingen av klimatanpassade träd för användning i privata trädgårdar och offentliga anläggningar i landet.

Utan ersättning ställde han från starten upp på att provodla de nya växtmaterialen från växtförädlingsprojekten, vilket var oerhört värdefullt för de mycket svagt finansierade projekten. Detta skulle annars aldrig ha varit möjligt att genomföras inom projektens ramar.
Det har bl.a. inneburit att ullungrönn LEGEND, Sorbus ulleungensis LEGEND E, lind SEANS, Tilia cordata SEANS E och bredbladig ask Fraxinus rhynchophylla fått en ordentlig test i praktisk produktion och kunnat visa vilka höga trädkvaliteter dessa besitter. Själv har Claerens gjort den för marknaden helt unika selektionen pelarlönn RAKET, Acer platanoides RAKET E, som kommer ut på marknaden i höst.

Tillsammans med sin fru Kerstin Billbäck har han också byggt upp ett av landets bästa garden center med en särskilt inspirerande visningsträdgård och ett välrenommerat trädgårdscafé Villa Flora, upptagen i White Guide.
Claerens nyfikenhet och odlingsintresse har också inspirerat honom att som ett sidoprojekt, anlägga en stor modern fruktodling, främst inriktad på produktion av must.