Om Billbäcks för företagskunder

Billbäcks Plantskola – Träd för generationer

Vi på Billbäcks producerar park och alléträd i Svärtinge strax utanför Norrköping. Vi brinner för träd och ser långsiktigheten i hantverket vi gör. Produktionen handlar om att se den enskilda plantan. Kvalitét, kunskap och mer än 50 års erfarenhet symboliserar våra produkter & verksamhet.

Odling

På Billbäcks odlas ett brett utbud av träd såsom lönn, björk, bok, ek, rönn, oxel, lind med flera. På 40 hektar odlas 130 000 träd i varierande ålder och storlek. En av våra specialiteter är att förädla träd från kulturhistoriska miljöer. De nya träden blir på så sätt en del av historien, som de också bär vidare in i framtiden. Vi är noga med utgångsmaterialet för vår produktion, och väljer i möjligaste mån svenskt och e-plantor. I företaget pågår ständig strävan för att utveckla sortiment och möta den föränderliga efterfrågan.

Service

Genom ett bra samarbete med andra odlare kan vi leverera ett komplett sortiment med alltifrån perenner till stora träd. På så vis vare sig du söker växter till den lilla trädgården eller stora parken löser vi dina önskemål. För snabba, säkra leveranser har vi både egna lastbilar och nära samarbeten med transportbolag.

Vi levererar till

Du som kommun, kyrkogårdsförvaltning, trädgårdsanläggare, plantskola, företag eller privatperson är välkommen att vända dig till oss. Vi ser fram emot att att hjälpa dig i ditt val av växter.

Plantera framtiden med oss

Tillsammans med er vill vi skapa hållbara trädgårdar, parker och grönområden. Vikten av grönskande ytor och vegetation i hårdgjorda miljöer bilr allt mer känd och uttalad. På Billbäcks vill vi bidra med kunskap och med träd som håller för generationer!